Zorgtoppers

De Zorgtoppers van wzc Sint-Jan Berchmans doen veel meer in het huis van bewoners dan enkel hun job. Ze werken met hart en ziel en gaan creatief en ondernemend om met alle wensen van bewoners. Zo zorgt het hele team van Zorgtoppers ervoor dat Sint-Jan Berchmans een warm(e) en gezellig(e) (t)huis is waar bewoners elke dag beleven zoals zij dat wensen.

Hoe bouwen we samen met bewoners aan een kleurrijker leven?
Awel, dat doen we zo:

engagement teutenhof

Zorgen met je hart

We doen er alles aan om
bewoners een kleurrijke en unieke
zorgbeleving te bezorgen.

Autonomie

Elke Zorgtopper van Sint-Jan Berchmans
is een zorgondernemer.

Passie & talent

In ons hart zijn we
bezielde én deskundige
Zorgtoppers.

Integriteit, kwaliteit & dialoog

Als rode draad, elke dag
opnieuw van onschatbare
waarde(n).

Zorg van de toekomst

Integro is continu bezig met
innovatie in de zorgsector.
Jij kan hier deel van uitmaken.

Werkbaar werk

De Zorgtoppers van Sint-Jan Berchmans moeten zo aangenaam mogelijk kunnen
zorgen, daar zorgen wij voor!

011 61 05 80
phone