Kwaliteitswerking in Sint-Jan Berchmans

Wzc Sint-Jan Berchmans hanteert een uitgebreide kwaliteitswerking. We maken in onze manier van denken en werken kwaliteit van het wonen en leven heel tastbaar en concreet. In onze dagelijkse praktijk, op de werkvloer, daar werken we aan kwaliteit. Daar waar onze Zorgtoppers elke dag weer klaarstaan voor bewoners. Daar waar er gewoond en geleefd wordt. We focussen niet op protocollen, systemen of richtlijnen maar kijken in de eerste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan bewoners. Voelen bewoners zich thuis? Voelen ze zich gehoord? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken?

Onze kwaliteitswerking vertrekt vanuit het geloof dat we een huis zijn vol experten. De expertise zit bij onze Zorgtoppers, bewoners, families en vrijwilligers. Het is ook daar dat we ze moeten halen. Zij weten immers het best waar de verbeterpunten liggen, maar ook welke sterktes we kunnen etaleren. Doorheen alle processen en beslissingen die we nemen, trajecten die we aangaan en de verhalen die we vertellen, beginnen we bij bewoners, families, vrijwilligers en Zorgtoppers.

We vertrekken hierbij steeds vanuit de bedoeling: hoe zorgen we ervoor dat zowel bewoners, families, vrijwilligers als Zorgtoppers zich thuis voelen binnen wzc Sint-Jan Berchmans? We proberen die leefwereld zo te benaderen dat cijfertjes en checklisten minder belangrijk worden. Tegelijkertijd kunnen we optimaal kijken naar de mens die voor ons zit. Stuk voor stuk mensen met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen willen we bouwen aan een kleurrijke toekomst, elke dag opnieuw.

011 61 05 80
phone