Missie, visie en waarden
van Sint-Jan Berchmans

Missie

Het team van Zorgtoppers creëert samen met bewoners, families en vrijwilligers een gezellige thuis waar wederzijds vertrouwen de norm is.

Visie

Om die missie waar te maken heeft Sint-Jan Berchmans een duidelijke visie voor ogen.

Sint-Jan Berchmans is een plek waar het goed wonen en leven is. Bewoners en hun families houden de regie over het leven, maken hun eigen keuzes in dialoog met Zorgtoppers. Zelf grote en kleine keuzes maken zorgt ervoor dat bewoners en families in Sint Jan Berchmans het leven kunnen leiden dat aansluit bij hun eigen waarden en normen, zorgt ervoor dat ze thuis zijn.

Ook mensen met dementie geven in Sint-Jan zelf invulling aan hun leven. Dit kiezen vergt meer begeleiding, maar door te zorgen voor een rijke omgeving, gaan mensen vrij en intuïtief hun eigen weg. Samen met een gedreven team van Zorgtoppers en vrijwilligers zorgen we ervoor dat bewoners en families zo lang mogelijk hun oude en nieuwe zelf kunnen zijn.

Waarden

De missie en de visie vertalen zich in onderstaande kernwaarden:

Huiselijkheid

Inspraak

verbondenheid

Verbondenheid

Actieve
betrokkenheid

011 61 05 80
phone