Het team van Sint-Jan Berchmans

In het team van Sint-Jan Berchmans is geen enkele Zorgtopper een grijze muis. Door hun gedrevenheid, passie én talent zorgen ze ervoor dat bewoners élke dag anders beleven. Ontdek hieronder welk team van Zorgtoppers samen zorgt voor een kleurrijk leven bij Sint-Jan Berchmans!

Greet Geuens

Greet Geuens

Campusdirecteur

Ine Lauwers

Ine Lauwers

Kwaliteitscoördinator
Klachten

Lut Cornelissen

Lut Cornelissen

Administratie

Nienke Schellekens

Nienke Schellekens

Onthaalmedewerkster

Veronique Audrians

Onthaalmedewerkster

Annemie Sevens

Annemie Sevens

Diensthoofd Vuur

Kelly Martens

Kelly Martens

Diensthoofd Water

Lotte Schuurmans

Diensthoofd Aarde

Rudi Meylaers

Rudi Meylaers

Diensthoofd Lucht

Riet Vande Broek

Riet Vande Broek

Diensthoofd Nacht

Jenny Schuermans

Jenny Schuermans

Diensthoofd Logistiek

Marijke Winters

Sociale dienst

Medewerker zonder foto

Anneleen Stalmans

Sociale dienst

Hilde Peeters

Hilde Peeters

Referentiepersoon
Palliatieve Zorgen

Melle Driesen

Melle Driesen

Referentiepersoon Dementie

Medewerker zonder foto

Rudi Jansen

Coördinerend en
Raadgevend Arts

Medewerker zonder foto

Centrumleidster Dienstencentrum
vzw De Kring

011 61 05 80
phone